info@fabrostone.sk
+421 917 905 980
slovenčina
Pomoc

Návod na aplikáciu

  1. Pred nalepením obkladu treba očistiť povrch a pretrieť vodou riediteľnou penetráciou.
  2. Pred nalepením obkladu pomocou vodorovnej váhy označíme vodorovnú čiaru a k tejto čiare vieme pispôsobiť prvú radu obkladov. Ak obkladáme napr. sokel okolo celého domu dávajme pozor aby začiatok a koniec vodorovnej čiary sa spojili. Na označenie môžeme použiť vodováhu, značkovaciu murársku šnúru.
  3. Pred nalepením obkladu treba prerátať presné množstvo obkladov na požadovanú plochu. Zadnú stranu obkladu treba očistiť / napr. brúsnym papierom / a zbaviť prachu. Lepenie začnime od spodu pomocou nakreslenej čiary. Pri lepení obkladov pracujme z viacerých krabíc pre dosiahnutie rustikálneho vzhľadu. Pred nalepením skontrolujme použité obklady. Výrobca prijíma reklamácie len na nepoužité výrobky.
  4. Obklady lepíme len na čistý, suchý a rovný povrch s flexibilným lepidlom /C2T/ , na sádrové obklady môžeme použiť lepidlo na sádrové obklady. Lepidlo naneseme na zadnú stranu obkladu a pritlačíme na stenu. Nadbytočné lepidlo odstránime. Pri lepení obkladov pracujme z viacerých krabíc naraz.
  5. Obklady so špárami - Po konečnom vyschnutí lepidla /podľa výrobcu použitého lepidla/ očistíme špáry a nanesieme vhodnú špárovaciu maltu /použitie podľa výrobcu použitej špárovacej malty/.
  6. Firma FABROSTONE neprijíma reklamácie kvôli nevhodnej realizácii, a neprijíma reklamácie už na použité výrobky. Proti vzniku tkzv. výkvetov použijeme impregnačný náter PROTECT po kompletnom vyschnutí nalepenej plochy.

Lepenie obkladov sa odporúča pri teplote od +5 ℃ do +25℃, a to do 48 hodín od nalepenia.

Copyright © 2019 Govern-Soft Kft. Minden jog fenntartva!